Servicii

S.C. SIGM – HOME PROJECTS S.R.L. își desfașoară activitatea în sfera serviciilor de proiectare şi consultanţă tehnică în domeniul construcţiilor, servicii ce sunt destinate atat intreprinderilor cat si persoanelor fizice. Societatea îşi desfăsoară activitatea menţionată anterior în domeniul construcţiilor civile, industriale și agricole şi speciale.
S.C. SIGM-HOME PROJECTS S.R.L. asigură realizarea unei game variate de lucrări de proiectare, cum ar fi: topografie, geotehnica, arhitectura, instalații, drumuri, poduri, design interior, etc., cu obținerea verificării proiectelor de la verificatori atestați MLPAT.

Serviciile de proiectare şi consultanţă tehnică ce sunt oferite de societate constau în:
• Întocmirea documentaţiei necesare obținerii Certificatului de Urbanism;
• Realizarea studiilor tehnice de specialitate (Studiu Topografic, Studiu Geotehnic, Expertiză Tehnică, Audit Energetic)
• Întocmirea studiilor de prefezabilitate și fezabilitate;
• Întocmirea Documentației pentru Avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism;
• Obținerea avizelor;
• Conceptul tehnologic al investiției (stabilirea fluxurilor optime și a instalațiilor/echipamentelor);
• Conceptul de arhitectură (stabilirea soluției de arhitectură – Anteproiectul);
• Întocmirea Proiectului Tehnic și a detaliilor de execuție;
• Consultanță și Proiectare amenajari interioare exterioare;
• Întocmirea Documentației pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de construcții/desființare;
• Întocmire Antemasurători, liste de cantități;

consultanta proiecte fonduri europene

Proiectele realizate de societate reprezintă produse complexe, acestea fiind rezultatul unui proces interdisciplinar care presupune profesionalism, experienţă în sectorul de activitate şi cunoaşterea tehnologiilor noi. Fiecare componentă a proiectului este analizată şi este supusă atenţiei clientului cu avantajele şi dezavantajele ei. Relaţia pe care societatea o are cu clienţii este una transparentă şi directă, lucru demonstrat de atenţia deosebită în alegerea celor mai bune soluţii.

În prezent firma acoperă următoarele domenii de proiectare şi consultanţă tehnică:

• proiectare clădiri (civile, industriale, agricole, administrative, sociale, culturale, educaționale, speciale, spitaliceşti şi policlinici, hoteluri, pensiuni, etc);
• proiectare străzi şi drumuri (străzi şi drumuri rurale, urbane, de pământ, balastate, pietruite, betonate, asfaltate, etc);
• proiectare poduri (proiectare poduri rutiere şi pietonale din beton armat, metalice, din lemn ,etc);
• proiectare construcţii edilitare (proiectare rezervoare de apă, proiectare bazine de detenţie, proiectare staţii de epurare, proiectare platforme, etc);
• proiectare reţele edilitare (proiectare reţele de alimentare cu apă, proiectare reţele de canalizare, proiectare reţele de alimentare cu curent electric, proiectare reţele de alimentare cu gaz, etc);
• proiectare ziduri de sprijin (proiectare sprijiniri, proiectare piloţi, proiectare pereţi mulaţi, etc).
• proiectare urbanistică (PUD-uri şi PUZ-uri);
• proiectare instalaţii sanitare, termice, electrice, climatizare, incendiu;
• consultanţă privind conceperea, proiectarea, execuţia, exploatarea sau modificarea construcţiilor civile, industriale, agricole şi speciale;
• management de proiect;
• managementul construcţiilor.

consultanta proiecte fonduri europene

Pe fondul existenţei programelor cu finanţare europeană, după înfiinţarea societăţii, administratorul a hotărât să se orienteze şi către partea de consultanţă în accesarea de fonduri cu finanţări nerambursabile.

Astfel, serviciile de consultanţă în accesarea fondurilor cu finanţare nerambursabilă pe care societate le pune la dispoziţia clienţilor sunt:

• identificarea surselor de finanţare conform necesităţilor beneficiarilor;
• elaborarea documentaţiei necesare în vederea accesării de finanţări nerambursabile;
• completarea cererii de finanţare;
• realizarea planului de afaceri;
• realizarea documentaţiei economice;
• întocmirea studiilor de piaţă;
• consultanţă în perioada de implementare a proiectelor;
• elaborarea şi transmiterea situaţiilor de lucrări către unitatea contractantă;
• elaborarea şi transmiterea cererilor de rambursare;
• urmărirea execuţiei lucrărilor în conformitate cu graficul de lucrari.

S.C. SIGM-HOME PROJECTS SRL pune la dipoziţia clienţilor servicii complete si complexe, pentru ai ajuta pe aceştia să obtină sprijinul necesar realizării investitiei, incepand cu identificarea posibilitatilor concrete de finantare adecvate proiectului analizat, continuand cu elaborarea documentatiei corespunzatoare cererii de finantare şi pana la obtinerea efectiva a fondurilor nerambursabile și finalizarea lucrărilor.
De asemenea, societatea oferă servicii de consultanta şi management de proiect, pe toata durata derularii investitiei, precum si servicii de consultanta in domeniul managementului executiei investitiei.
Pe parcursul desfăşurării activităţii S.C. SIGM – HOME PROJECTS. S.R.L. a acumulat un portofoliu divers şi consistent de proiecte, cum ar fi: locuințe individuale sau în cadrul unor imobile cu mai multe apartamente, sedii administrative – primarii, centre culturale, unități de învățământ, dispensare comunale, clinici medicale pentru diagnostic și tratament, stadioane, sali de sport și terenuri de sport cu gazon artificial, hale industriale pentru producție și depozitare, parcuri cu locuri de joaca pentru copii și grădini publice, cat și proiecte urbanistice de detaliu (PUD) și zonale (PUZ).