Începând cu anul înființării şi până în prezent, compania oferă toate tipurile de servicii ce țin de domeniul proiectării şi consultanţei tehnice în construcții într-un mod integrat, pentru a crea un răspuns coerent la cerințele clientului, fiind ghidați de codul deontologic de exercitare a profesiei de inginer, respectând regulile scrise ale proiectării şi anume:

• asigurarea calității arhitecturale și tehnice a soluțiilor prin folosirea de personal calificat și în concordanta cu legile și standardele în vigoare;

• adaptabilitate în soluțiile propuse;

• înțelegere și conformare faţă de cerințele clientului;

• promptitudine și eficienţă în alocarea și gestionarea resurselor.

De la înființare și până în prezent, societatea a acumulat un portofoliu divers și consistent de proiecte: locuințe individuale sau în cadrul unor imobile cu mai multe apartamente, sedii administrative – primării, centre culturale, dispensare comunale, clinici medicale pentru diagnostic și tratament, stadioane, sali de sport si terenuri de sport cu gazon artificial, hale industriale pentru producție și depozitare, unități de învățământ, parcuri cu locuri de joacă pentru copii și grădini publice, cât și proiecte urbanistice de detaliu (PUD) și zonale (PUZ).

sigm-in

Ca urmare, biroul de proiectare al S.C. SIGM-HOME PROJECTS S.R.L. oferă servicii de proiectare şi consultanţă tehnică generală şi completă în domeniul construcțiilor industriale, civile, agricole și speciale.

Capacitatea organizației de a se adapta cu rapiditate cerințelor în continuă schimbare ale clienților și în general, ale pieței serviciilor din domeniul proiectării, a dat posibilitatea contractării de lucrări care au presupus un grad sporit de dificultate și care au presupus utilizarea de concepte noi în domeniul proiectării. Acest lucru a fost posibil datorită managementului implementat în cadrul firmei, ce pune accent pe buna comunicare dintre angajații firmei și manager și respectiv pe capacitatea de gestionare a proiectelor și a solicitărilor beneficiarilor. SC SIGM HOME PROJECTS SRL este o firmă dinamică, dornică să își consolideze poziția pe piață prin prestarea de servicii al căror element de referință să fie calitatea.

Piaţa pe care îşi desfăşoară activitatea S.C. SIGM – HOME PROJECTS S.R.L. este localizată în regiunea de Nord – Est a României, respectiv judeţele Iaşi, Bacău, Neamţ, Suceava, Vaslui şi Botoşani.

S.C. SIGM – HOME PROJECTS S.R.L. este un birou de proiectare şi consultanţă care doreste sa impună noi standarde în ceea ce priveste calitatea serviciilor oferite. Societatea este orientată spre cerințele clientului căutând să îmbine personalitatea si nevoile acestuia vis-a-vis de proiect cu experienta dobândită până în prezent, astfel incât rezultatul sa fie optim. Prin intermediul serviciilor oferite se doreşte furnizarea unui serviciu complex, integrat ce cuprinde toate etapele proiectării şi care se completează în eventualitatea în care clientul îşi doreşte şi cu servicii de consultanţă în vederea accesării diferitelor surse de finanţare în vederea realizării proiectului.

Apariţia pe piaţă a societăţii a rezultat ca urmare a nevoilor foarte mari de finantare ale companiilor romanesti precum si modul cum acestea pot fi satisfacute prin intermediul fondurilor nerambursabile.

Viziunea societății constă în realizarea și promovarea de proiecte de succes care să contribuie la creșterea nivelului de trai al populației și la dezvoltarea durabilă a societății.

Misiunea societăţii este de a construi parteneriate durabile bazate pe incredere, pentru valorificarea oportunităţilor, cresterea eficientei si a nivelului de dezvoltare la un pret onest care sa creeze pentru clientii săi beneficii tangibile, in vederea unei pozitionari favorabile fata de concurenta.

Valorile promovate de către S.C. SIGM-HOME PROJECTS S.R.L. în relaţia sa cu clienţii sunt

Obiectivul general al SC SIGM HOME PROJECTS SRL este creşterea competitivităţii sale pe piaţă prin prestarea unor servicii de proiectare competitive, integrate.

Pe termen scurt, societatea îşi propune să-şi menţină şi să consolideze relaţiile cu clienţii actuali atât în ceea ce priveşte serviciile de proiectare cât şi serviciile de consultanţă. Se urmăreşte prestarea serviciilor la termenele stabilite în cadrul contractelor încheiate cu partenerii, cu încadarea în costurile prevăzute şi încasarea contravalorii acestora, aceasta fiind o condiţie de bază în vederea asigurării sursei de finanţare a activităţii curente.

Pe termen mediu şi lung se urmăreşte menţinerea şi creşterea nivelului de calitate a proiectelor elaborate, lucru ce poate fi cuantificat prin reducerea numărului solicitările de clarificări şi modificărilor ce se impun a se realiza ca urmare a unor verificări a proiectelor de către terţe persoane.

Pe termen mediu şi lung se urmăreşte şi achitarea la termen a datoriilor exigibile în paralel cu creşterea nivelului de competitivitate prin îmbunătăţirea performanţelor, creşterea prestigiului societăţii şi construirea unei imagini de excelenţă prin seriozitate şi competenţa în activitatea desfăşurată, acestea fiind condiţii în vederea obţinerii de contracte avantajoase pentru firmă.

sigm-back