Servicii

Serviciile furnizate de proiectare și inginerie alături și de alte servicii tehnice, constau în realizarea de proiecte pentru construcții industriale, civile, edilitare, proiecte de infrastructura (rețele de alimentare cu apă și canalizare, energie electrică, drumuri, stații de tratare apa), centrale termice, surse de producere și/sau stocare gaze tehnice și proiecte de sistematizare terenuri și de urbanism.

Serviciile de proiectare oferite sunt complexe, constand din:

 • Intocmirea documetatiei necesare obținerii Certificatului de Urbanism;
 • Conceptul tehnologic al investiției (stabilirea fluxurilor optime și a instalațiilor / echipamentelor)
 • Conceptul de arhitectură (stabilirea soluției de arhitectură – Anteproiectul);
 • Intocmirea Proiectului Tehnic;
 • Expertize tehnice ale construcțiilor, instalațiilor aferente;
 • Consultanță și Proiectare amenajari interioare / exterioare;
 • Intocmirea Documentației pentru Avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism;
 • Obținerea avizelor;
 • Intocmirea Documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții/desființare;
 • Intocmire Antemasurători, Caiete de Sarcini, Evaluare costuri lucrări – Devize;
 • Intocmire Detalii de Execuție.

 

Dezvoltarea proiectelor este realizată folosind metode moderne de proiectare asistată de calculator, folosind soluții software CAD, ceea ce conduce la o durată scurtă de execuție a proiectului final și operarea rapidă a eventualelor modificări, în funcție de cerințele de adaptare ce pot interveni în faza de execuție efectivă.

Activitatea de consultanță și asistență tehnică de șantier asigurată de S.C. SIGM – HOME PROJECTS S.R.L. constă în consultanță privind investiții și urmărirea execuției lucrărilor pe șantier, prin inspectori autorizați,  materializandu-se, în principal, prin:

 • Consultanță în alegerea terenului
 • Consultanta si Proiectare amenajari interioare / propuneri de amenajare si mobilare;
 • Consultanta si Proiectare amenajari exterioare
 • Conceptul de arhitectura (stabilirea solutiei de arhitectura);
 • Studii topografie, geotehnice, hidrotehnice, cadastru;
 • Intocmire Documetatii Cerificat de Urbanism;
 • Intocmirea documentatiei pentru pentru avizele si acordurile cerute in Certificatul de Urbanism;
 • Consultanta tehnico-economica;
 • Expertize tehnice asupra cladirilor si instalatiilor existente;
 • Studii de prefezabilitate
 • Studii de piata;
 • Elaborare studii PUZ si PUD;
 • Studii de fezabilitate;
 • Intocmirea Proiectului pt Autorizatia de Demolare/Construire;
 • Intocmire Antemasuratori , Caiete de Sarcini, Estimari costuri,Devize ale lucrarilor;
 • Intocmirea Proiectului Tehnic ;
 • Intocmire Detalii de Executie;
 • Verificarea proiectelor, conform cerintelor, astfel:
  • A1; A2 – Rezistenta si stabilitatea constructiei pentru beton si metal
  • AF – Rezistenta si stabilitatea fundatiilor
  • B – Siguranta in exploatare a constructiei
  • C – Protectia la foc a cladirii
  • D – Sanatatea oamenilor
  • E – Economia de energie, protectia termica si hidro a constructiei
  • F – Protectia de zgomot a constructiei
  • A4 – Rezistenta si stabilitatea lucrarilor de drumuri si arcaje
  • B2 – Siguranta in exploatare a lucrarilor de drumuri si parcaje
  • D2 – Protectia mediului pentru lucrarile de drumuri si parcaje
  • Is, It, Ig, Ie -Instalatii sanitare, termice, gaze, electrice

Urmărirea execuției lucrărilor pe Șantier prin Diriginți de șantier autorizați, în conformitate cu legislația în vigoare.

Consultanță în elaborarea de documentații pentru obținerea de fonduri europene și consultanță acordată în perioada de implementare a proiectelor, prin personal specializat alături de coladoratorii noștri consultanți pe fonduri europene.

Proiectarea se asigură de către un colectiv tanar și dinamic, atât de arhitecți cât și de ingineri specializați în structuri din beton armat, structuri din zidarie confinată, structuri metalice sau structuri mixte, precum și alături de catre colaboratorii noștri – specialiști verificatori și experți tehnici atestați.

Realizarea proiectelor structurilor de rezistenta se face cu respectarea legislației în domeniu, a normelor tehnice de proiectare în vigoare precum și cu respectarea cerințelor funcționale și estetice ale proiectului de arhitectură.

Calitatea serviciilor de consultanță și proiectare cat și a serviciilor de asistență tehnică este rezultatul obținut prin aplicarea unei strategii coerente, pornind de la calificarea personalului și continuând cu calitatea soluțiilor și serviciilor oferite, prin obținerea finalității acestui proces în condiții de maximă eficiență financiară.