Proiectare

Dezvoltarea proiectelor este realizată folosind metode moderne de proiectare asistată de calculator, folosind soluții software CAD, ceea ce conduce la o durată scurtă de execuție a proiectului final și operarea rapidă a eventualelor modificări, în funcție de cerințele de adaptare ce pot interveni în faza de execuție efectivă.

Activitatea de consultanțăși asistență tehnică de șantier asigurată de S.C. SIGM – HOME PROJECTS S.R.L. constă în consultanțăprivind investiții și urmărirea execuției lucrărilor pe șantier, prin inspectori autorizați,  materializandu-se, în principal, prin:

 •     Consultanțăîn alegerea terenului
 •     Studii cadastrale
 •     Studii de prefezabilitate si fezabilitate
 •     Verificarea proiectelor, conform cerintelor, astfel:
  •     A1; A2 – Rezistenta si stabilitatea constructiei pentru beton si metal
  •     AF – Rezistenta si stabilitatea fundatiilor
  •     B – Siguranta in exploatare a constructiei
  •     C – Protectia la foc a cladirii
  •     D – Sanatatea oamenilor
  •     E – Economia de energie, protectia termica si hidro a constructiei
  •     F – Protectia de zgomot a constructiei
  •     A4 – Rezistenta si stabilitatea lucrarilor de drumuri si arcaje
  •     B2 – Siguranta in exploatare a lucrarilor de drumuri si parcaje
  •     D2 – Protectia mediului pentru lucrarile de drumuri si parcaje
  •     Is, It, Ig, Ie -Instalatii sanitare, termice, gaze, electrice

Urmărirea execuției lucrărilor pe Șantier prin Diriginți de șantier autorizați, în conformitate cu legislația în vigoare.
Consultanțăîn elaborarea de documentații pentru obținerea de fonduri europene și consultanță acordatăîn perioada de implementare a proiectelor, prin personal specializat alături de coladoratorii noștri consultanți pe fonduri europene.
Proiectarea se asigură de către un colectiv tanar și dinamic, atât de arhitecți cât și de ingineri specializați în structuri din beton armat, structuri din zidarie confinată, structuri metalice sau structuri mixte, precumși alături de catre colaboratorii noștri – specialiști verificatori și experți tehnici atestați.
Realizarea proiectelorstructurilor de rezistenta se face cu respectarea legislației în domeniu, a normelor tehnice de proiectare în vigoare precum și cu respectarea cerințelor funcționale și estetice ale proiectului de arhitectură.
Calitatea serviciilor de consultanțăși proiectare cat și a serviciilor de asistență tehnicăeste rezultatul obținut prin aplicarea unei strategii coerente, pornind de la calificarea personalului și continuând cu calitatea soluțiilor și serviciilor oferite, prin obținerea finalității acestui proces în condiții de maximă eficiență financiară.