Avizare

Serviciile furnizate de proiectare și inginerie alături și de alte servicii tehnice, constau în realizarea de proiecte pentru construcții industriale, civile, edilitare, proiecte de infrastructura (rețele de alimentare cu apăși canalizare, energie electrică, drumuri, stații de tratare apa), centrale termice, surse de producere și/sau stocare gaze tehnice și proiecte de sistematizare terenuri și de urbanism.

Serviciile de proiectare oferite sunt complexe, constand din:

 •     Intocmirea documetatiei necesare obținerii Certificatului de Urbanism;
 •     Conceptul tehnologic al investiției (stabilirea fluxurilor optime și a instalațiilor / echipamentelor)
 •     Conceptul de arhitectură (stabilirea soluției de arhitectură – Anteproiectul);
 •     Intocmirea Proiectului Tehnic;
 •     Expertize tehnice ale construcțiilor, instalațiilor aferente;
 •     Scenarii la incendiu
 •     Consultanță și Proiectare amenajari interioare / exterioare;
 •     Intocmirea Documentației pentru Avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism;
 •     Obținerea avizelor;
 •     Intocmirea Documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții/desființare;
 •     Intocmire Antemasurători, Caiete de Sarcini, Evaluare costuri lucrări – Devize;
 •     Intocmire Detalii de Execuție.

 

Cost Taxe catre autoritati:

Taxe avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:

- Aviz apa si canalizare : 100,01 lei apavital – daca exista retele de apa si canal,
- Aviz alimentare cu energie electrica: 68.20lei;
- Aviz gaze naturale:68,00 lei in functie de suprafata terenului si existenta numarului postal;
- Contract firma salubritate: 250-1200 lei in functie de suprafata constructiei si firma aleasa, aviz 30 lei;
- Aviz telefonizare: 47,32 lei;
- Aviz comisia de circulație: 110 ron
- Aviz securitate la incendiu: gratuit
- Aviz protectia mediului: 100 lei + 400 lei comisia în funcție de destinația și suprafața construcției;
- Aviz aparare civila: gratuit;
- Aviz sanatatea populatiei: 200 lei;
- Aviz Directiei de cultura, culte si patrimoniu cultural national: gratuit;
- Aviz Inspectoratului de Stat in Constructii: gratuit;
- Taxa de timbru de arhitectura: 0.05% din valoarea de investitie*;
- Extras de carte funciara de informare: 20lei;

- Taxa autorizatie de construire:

 • -persoane fizice : 0.5% din valoarea de investitie*;
 • -persoane juridice: 1% din valoarea de investitie*;

- Taxa acord unic 0.1% din valoarea de investitie
- Taxa inceperea lucrarilor la inspectoratul de stat in constructii : 0.1% din valoarea de investitie* ;
- Taxa finalizarea lucrarilor la inspectoratul de stat in constructii : 0.7% din valoarea de investitie*;
*Valoarea de investitie minimã acceptatã este de 806 lei / mp arie desfãsuratã construitã (ADC).Valoarea si coeficientii de calcul difera de la o primarie la alta.